วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นิยายชีวิต บุรินทร์ พินอูป

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบุรินทร์

นามสกุล  พินอูป

ปัจจุบันศึกษาที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
                          เอก คณิตศาสตร์  ห้อง 02

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น