ติดต่อเรา

นายบุรินทร์   พินอูป (เปา)

Facebook : boolinphinaoop@hotmail.com  หรือ phinaoop@gmail.com
                 
                  บูลิน  เจ้าพ่อเฟซ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์  เอกคณิตศาสตร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น